Електрофорез. Основні поняття.

Електрофорез. Основні поняття.

Електрофорезом називається введення в організм лікарських речовин за допомогою постійного струму. У цьому випадку на організм діє два фактори - лікарський препарат і гальванічний струм. У розчині, як і в тканинної рідини, багато лікарських речовин розпадаються на іони і залежно від їх заряду вводяться при електрофорезі з того чи іншого електрода. Проникаючи при проходженні струму в товщину шкіри під електродами, лікарські речовини утворюють так звані шкірні депо, з яких вони повільно надходять в організм.

Однак не всі лікарські речовини можуть бути використані для електрофорезу. Деякі лікарські засоби під дією струму змінюють свої фармакологічні властивості, можуть розпадатися або утворювати сполуки, які надають шкідливу дію. Тому при необхідності використовувати для лікарського електрофорезу речовину, слід вивчити її здатність проникати через шкіру під дією гальванічного струму, визначити оптимальну концентрацію розчину лікарської речовини для електрофорезу, особливості розчинника. Так, знайшов практичне застосування універсальний розчинник диметилсульфоксид (ДМСО), який, не змінюючи фармакологічних властивостей лікарської речовини, сприяє проникненню її через шкіру. Концентрація більшості лікарських розчинів, застосовуваних для електрофорезу, складає 1-5%.

Введення лікарських речовин методом електрофорезу має ряд переваг у порівнянні зі звичайними способами їх використання:

  • Лікарська речовина діє на тлі зміненого під впливом гальванічного струму електрохімічного режиму клітин і тканин;
  • Лікарська речовина надходить у вигляді іонів, що підвищує його фармакологічну активність;
  • Утворення "шкірного депо" збільшує тривалість дії лікарського засобу;
  • Висока концентрація лікарської речовини створюється безпосередньо в патологічному вогнищі;
  • Не подразнюється слизова оболонка шлунково - кишкового тракту;
  • Забезпечується можливість одночасного введення декількох (з різних полюсів) лікарських речовин.

Завдяки цим перевагам лікарський електрофорез знаходить все більше застосування, в тому числі в косметології, при лікуванні захворювань серцево - судинної системи, в онкологічній практиці, при лікуванні туберкульозу, електрофорез ліків з розчинів, попередньо введених в порожнинні органи. Широкого застосування набув електрофорез в санаторіях Моршину.